FAQ

Jak spravovat více událostí / částí najednou?

Pokud chce spravovat souběžně více událostí najednou (např. dvě nebo více výsledkových struktur nebo více účastnických seznamů), musíte otevřít Portál souběžně ve více záložkách prohlížeče a v každé spravovat danou část samostatně. S ohledem na postupně vznikající riziko nepřehlednosti Portál sám neotvírá téměř žádné odkazy automaticky sám v nových záložkách.

Zapsané údaje se mi neuložily!

Pokud kdekoli provedete zápis nebo jeho následnou změnu, je třeba vždy dát "Uložit", nebo jiný nabízený příkaz.

 Zájemci se na akci nemohou přihlásit!

Zkontrolujte nastavení časového intervalu pro přihlašování. Zda aktuální datum je v intervalu "Začátek / Konec" pro přihlašování. Pokud ne, může Admin změnit přes "Upravit" u dané Akce.

Jako účastník nemohu v konkrétní akci změnit své osobní údaje.

Uplynul termín (od - do) pro přihlašování na Akci (údaje naleznete v záhlaví akce). Po tomto termínu se sám již můžete z Akce jen Odhlásit. Změny ve vašich údajích může již provádět jen Pořadatel (Admin akce). Admin akce také může datumy pro přihlášení změnit a tím opět umožnit provádět změny osobních údajů i účastníkům.   

Při vyhledávání starší akce musím přenastavit datum od-do, aby se akce v seznamu  zobrazila.

Pokud vyhledáváte stále stejnou akci se starším datem začátku, který nespadá do přednastaveného časového intervalu u "Vyhledat", potom musíte vždy změnit přednastavené datum vyhledávání "od-do", nebo pokud hledáte stále stejnou akci (např. že ještě soutěž probíhá), tak doporučujeme označit a dát si akci do "Oblíbených".

Jako pořadatel nemohu najít některé pozvané účastníky v seznamu.

Pozvaný účastník vačí pozvánku odmítl. V tom případě ho systém rovnou vymaže a uvolní tím místo pro přihlášení jiného zájemce. Systém pořadatele informuje (e-mailem a označením v seznamu) pouze v případě, kdy se účastník odhlásí po termínu pro přihlašování.

Nemohu konkrétní akci "Vyhledat" a přitom vím, že je na portálu.

V tom případě Admin označil jako "neveřejnou" a Akce se zobrazuje pouze uživatelům, kteří v Akci mají nějakou roli přiřazenou přes jejich Uživatelský účet a těm se Akce zobrazuje v "Moje".

Akce je sice "neveřejná", já jsem ale účastník a přesto se mi nezobrazuje v "Moje".

V tom případě nejste přihlášen jako Účastník přes Váš Uživatelský účet, ale jste zapsán Pořadatelem jen jako "Text" a systém Vás nedokáže identifikovat jako Účastníka dané soutěže a Akci Vám v "Moje" nezobrazí.

Nemohu jako účastník zapsat / změnit svůj výsledek.

V tom případě již došlo k "zamknutí" výsledků. Kontaktujte Admina nebo Správce Akce.

Nebo jste sice Účastníkem Akce, ale nejste na ní přihlášen přes Váš Uživatelský účet a jste ve výsledkové struktuře zapsán Pořadatelem jen jako "Text" bez jakýchkoli práv, protože Vás systém nedokáže identifikovat.

Nebo jste člen Družstva / Dvojice a u nich může výsledky zapisovat a měnit jen Kapitán.

Nemohu jako rozhodčí zapisovat / změnit výsledky.

V tom případě již došlo k "zamknutí" výsledků Kontaktujte Admina nebo Správce Akce.

  Pokud nechcete, aby mohli účastníci zapisovat své výsledky ...

 Zamkněte výsledky (Adminem nebo Správcem) ihned po založení dané soutěžní struktury. Dále je budou moci zapisovat již jen Admin nebo Správce.

Chtěl jsem zapsat výsledek, ale nenabízí mi to jména pro zapsání soupeřů.

Pro zapsání jmen do pole soupeřů u konkrétního výsledku jsou nabízeni pouze účastníci zapsaní v seznamu účastníků. Tedy nejdříve je třeba mít účastníky v účastnickém seznamu a z nich potom můžete vybírat.

Přihlášení více účastníků přes jeden Uživatelský účet na stejnou Akci ...

Přes jeden Uživatelský účet lze přihlásit na konkrétní soutěž jen jednoho účastníka, kterého si však můžete pojmenovat (Příjmení / Přezdívka) jakkoli. Je však možné takto zapsat na různé soutěže v rámci jedné Akce přes stejný Uživatelský účet pokaždé někoho jiného (pod různým Příjmením). Např. pokud v rámci jedné Akce je více soutěží rozdělených do různých věkových kategorií, můžete do jedné přihlásit sebe, do druhé manželku a do třetí syna/dceru. Je však třeba si jen uvědomit, že veškerá správa jejich účasti (přihlášení / změny / vkládání jejich výsledků / atd.) probíhá jen přes tento jeden Uživatelský účet.

 

v.20190731KM

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s cookies souhlasíte. OK