Nápověda

Sportulus s.r.o., IČ: 07359454 (dále jen Sportulus).
Před využíváním služeb Portálu doporučujeme prostudování Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.

                            Obsah
2            Technické požadavky a uživatelské prostředí
3            Základní pojmy
4            Obecné informace k ovládání
5            Zřízení Uživatelského účtu
6            Možné role Uživatele (jejich vlastnosti a práva)
6.6               Další role nebo subjekty
7            Nabídka horní lišty (Nová / Vyhledat / Moje / Oblíbené)
7.1               Ikony zobrazované všem (Uživateli i Divákovi)
7.2               Ikony zobrazované pouze Adminovi (některé i Správci)
8            Založení nové Akce (Nová)
8.1               Nadefinovat novou Akci (záhlaví a společné parametry)
8.1.1            Varianty definice Akce
8.1.2            Některé položky a parametry definice Akce
8.1.2.3              Akci mohou prohlížet
8.1.2.4              Místo konání, Pořadatel, Zodpovědná osoba
8.1.2.5              Způsob přihlašování zájemců o účast na akci
8.1.2.6              Povinné údaje pro přihlášení
8.1.2.7              Začátek / Konec přihlašování na Akci
8.1.2.8              Archív předchozích ročníků akce
8.2               Nová Akce vytvořená jako kopie jiné Vaší Akce
8.3               Nová Akce vytvořená jako kopie ze vzorů nabízených Portálem
9            Nová soutěžní struktura
9.1               Nadefinovat novou soutěžní strukturu (název a parametry)
9.1.1            Některé položky a parametry definice soutěžní struktury
9.1.1.1              Kategorie - Fáze - Skupina
9.1.1.2              Jednotlivec / Dvojice / Družstvo
9.1.1.6              Počet Soutěžících / Náhradníků / Správců / Rozhodčích
9.2               Nová soutěžní struktura vytvořená jako kopie jiné struktury
9.3               Nová soutěžní struktura vytvořená jako kopie ze vzorů nabízených Portálem
9.4               Účastníci (spravovat)
9.5               Kopírování účastnických seznamů
10           Nasazení (zápis) účastníků do soutěžní struktury
10.1             Nasazení jednotlivých účastníků
10.2             Hromadné nasazení účastníků 
11.1             Zobrazení výsledků
11.2             Definice, zápis a správa výsledků Adminem
11.3             Zápis a správa výsledků Účastníkem
11.4             Zápis a správa výsledků Rozhodčím
11.5             Zápis a správa výsledků Správcem
11.6             Zamknutí výsledků
11.7             Pavouk (zápis a správa výsledků)
11.8             Tabulka (zápis a správa výsledků)
11.9             Pořadí (zápis a správa výsledků)
11.10           Dočasné skrytí výsledků 
12            Zápis / Přihlášení / Odhlášení účastníka na Akci
12.1             Kdo koho zapisuje / Seznam účastníků / Přípravná databáze
12.1.1          Admin (případně Správce)
12.1.3          Kapitán družstva
12.2             Přihlášení „jen Pořadatelem“ (prostřednictvím e-mailu / uživatelského účtu)
12.3             Přihlášení „zájemcem přes jeho Uživatelský účet“
12.4             Zápis Účastníka jen pod Příjmením / Názvem („jako Text“) a bez jeho e-mailu
12.5             Nasazení Náhradníka
12.6             Přihlášení člena Družstva / Dvojice
12.7             Přihlášení Rozhodčího nebo Správce
14            Placené služby
15            Prevence ztráty přístupu k aktuálním datům probíhající Akce
16            FAQ, tipy, odstarňování závad a ostatní uživatelské informace
16.2          Možné problémy a jejich řešení
16.3          Přehled významnějších aktualizací
     
 
  
1      O portálu
 
Nabízí správu různých soutěží (sportovních, ale např. i kulturních) … tj. soutěžních výsledků (sběr, zpracování, zobrazení a archivaci), účastníků, rozhodčích, atd.
 
Snahou je poskytnout co nejuniverzálnější, ale také co nejjednodušší, nástroje pro různé úrovně soutěží od amatérských až případně (v rámci možností) po profesionální. Je zaměřen na co nejširší okruh uživatelů (rodina, kamarádi, škola, firma, obec, oddíly, kluby, atd.).
 
Portál lze využít i pro propagaci akce s cílem oslovit zájemce o účast z řad veřejnosti (otevřená akce) a také pro propagaci vlastních sponzorů (možnost umístěním jejich reklamy do záhlaví soutěže).
 
 
2      Technické požadavky a uživatelské prostředí
 
Využívání služeb Portálu vyžaduje připojení k Internetu.
 
Služeb Portálu lze využít na různých zařízeních (PC, notebooku, tabletu, mobilním telefonu) s různými operačními systémy avšak s různou úrovní komfortu obsluhy dle typu zařízení a operačního systému.
 
Některé funkce a služby Portálu mohou být zpoplatněny.
 
 
3      Základní pojmy
 
3.1            „Portál“ – internetový portál nebo mobilní aplikace, případně počítačový program nebo soubor počítačových programů, provozované na internetových stránkách na adrese www.sportulus.com, případně na dalších adresách, a dostupný prostřednictvím webového rozhraní, jejichž autorská práva, majetková práva nebo výhradní licence náleží Sportulus, dále související dokumentace či příručky v elektronické nebo tištěné podobě, jakož i veškeré aktualizace, doplňky či nové verze Portálu. Provoz Portálu zajišťuje na vlastním zařízení nebo na zařízení třetích stran Sportulus. Sportulus nabízí jeho prostřednictvím Služby.
3.2            „Služby“ – aktuální funkce Portálu, jejichž využití Portál nabízí. Rozsah Služeb se může v čase měnit. Služby jsou poskytovány Návštěvníkům bezplatně nebo za úplatu.
3.3            „Návštěvník“ – osoba, která si Portál prohlíží a/nebo využívá Služby Portálu.
3.4            „Uživatel“ – fyzická osoba, nebo právnická osoba prostřednictvím svého oprávněného zástupce, která má v Portálu zřízen Uživatelský účet a která užívá Služby. Uživatel může být Účastníkem Akce, Pořadatelem, Adminem nebo může u Pořadatele nebo Účastníka působit v některé z jiných povolených rolí. Uživatel využívá Služby v obsahu a rozsahu přiřazeném Portálem nebo Adminem dle jeho role (např. Účastník, Rozhodčí, člen družstva, Kapitán družstva, člen dvojice, Správce, apod.) v Akci. (více)
3.5            „Akce“ – jedno či vícedenní událost, která je Adminem nebo Pořadatelem z části nebo zcela organizována s podporou Portálu ve formě jedné nebo více soutěží, utkání či jiných obdobných částí (zejména v oblasti sportu, kultury, ale i dalších oblastech) a které se mohou na základě dobrovolného přihlášení účastnit uživatelé Portálu a/nebo na základě přihlášení Pořadatelem i třetí osoby.
3.6            „Pořadatel“ – fyzická nebo právnická osoba, která užívá (prostřednictvím Uživatelského účtu Admina) Služby pro podporu pořádání a organizování svých Akcí. (více)
3.7            „Admin“ - Uživatel, který pro Pořadatele přes svůj Uživatelský účet zakládá a spravuje jeho akci na Portále. Zejména zakládá a spravuje Akci jako novou událost na Portále, definuje systém Akce, prezentuje základní údaje o konání Akcí, spravuje a zpracovává přihlášky a výsledky účastníků a případně umožňuje prohlížení nebo sdílení těchto výsledků uživatelům nebo návštěvníkům Portálu. Admin a Pořadatel mohou být (ale nemusí) jedna stejná osoba. Každá Akce má vždy svého Admina.
3.8            „Správce“ – role Uživatele definovaná Adminem, Správce zajišťuje pro Admina některé Portálem umožněné úkony spojené s přípravou a průběhem Akce (zejména správu přihlášek a výsledků účastníků). (více)
3.9            „Účastník“ (resp. Soutěžící) – Uživatel, který se účastní jako soutěžící (jednotlivec, člen dvojice nebo člen družstva) dané Akce. Na Akci může být přihlášen přímo Adminem nebo sám prostřednictvím svého Uživatelského účtu (záleží na nastavení podmínek přihlašování na Akci). Následně může využít příslušných služeb Portálu. (více)
3.10         „Soupeř“ – jiný Uživatel v roli jiného Účastníka stejné Akce, se kterým Uživatel má nebo bude mít vzájemný zápas či utkání v rámci stejné Akce.   
3.11         "Rozhodčí" – osoba definovaná Pořadatelem, která má právo v rámci konkrétní soutěžní struktury dané akce zadávat výsledky všech účastníků. (více)
3.12         "Návštěvník" (Divák) – osoba, která navštěvuje, prohlíží nebo využívá Služby Portálu, které nejsou podmíněny zřízeným Uživatelským účtem nebo přihlášením do něj.  
3.13         „Uživatelský účet“ – účet dobrovolně zřízený Návštěvníkem Portálu, který umožňuje Návštěvníkovi stát se Uživatelem a využívat jinak nepřístupné služby Portálu.
3.14         „Obchod Sportulus“ – Internetový obchod provozovaný Sportulus na Portálu poskytující placené služby, případně zboží.
3.15         „Zákazník“ – Uživatel, který využívá placených služeb Portálu.
3.15       „Přípravná databáze“– neveřejná databáze, kde si Admin může předběžně připravit data potenciálních účastníků akce (více)
 
 
4      Obecné informace k ovládání
 
Základní části Portálu najdete na horní liště. 
 
Povinné údaje jsou označeny „* “. Některé nepovinné údaje mohou být „sbalené“ (otevřou se po kliku).
Vysvětlivky k některým zadávaným položkám naleznete v komentářích. Komentáře jsou označené  .
 
Podle toho, jakou roli v dané akci máte, se Vám u konkrétní Akce nebo soutěžní struktury zobrazují příslušné ovládací ikony.
 
Pokud chcete spravovat souběžně více událostí najednou (např. dvě nebo více výsledkových struktur nebo více účastnických seznamů), musíte otevřít Portál souběžně ve více záložkách prohlížeče a v každé spravovat danou část samostatně. S ohledem na riziko postupně vznikající nepřehlednosti Portál sám neotvírá téměř žádné odkazy automaticky v nových záložkách (oknech).
 
Pokud kdekoli provedete zápis nebo jeho následnou změnu, je třeba vždy dát „Uložit“, nebo jiný nabízený příkaz.
 
V některých případech je Uživateli zasílán souběžně i potvrzovací e-mail (např. při registraci nebo její změně) nebo informační e-mail (např. spravování účasti Uživatele na konkrétní akci, tj. zejména přihlášení / odhlášení / změny údajů).
 
 
5      Zřízení Uživatelského účtu
 
Zřízení účtu je dobrovolné a má smysl především z těchto důvodů:
 
     >    Uživatel chce založit a spravovat vlastní akci jako Pořadatel,
     >    Uživatel se chce zúčastnit Akce, u které je podmínkou přihlášení prostřednictvím Portálu,
     >    Uživatel bude mít na Akci nějakou jinou roli (zejména Rozhodčího nebo Správce).
 
Zřízení účtu vyžaduje poskytnutí pouze e-mailové adresy, pod kterou bude účet veden. Údajem, kterým jste identifikováni k Vašemu Uživatelskému účtu a s ním souvisejícím službám (přihlašování na Akce, vkládání výsledků, atd.), je Váš zadaný e-mail a heslo.
Změna tohoto e-mailu v průběhu konkrétní účasti v rozehrané soutěži může mít za následek nefunkčnost některých funkcí u dané soutěže.
 
Poskytnutí dalších osobních údajů může být vyžadováno pouze v případě účasti na konkrétní Akci a záleží na podmínkách účasti stanovených Pořadatelem (Adminem) Akce a dobrovolném rozhodnutí Uživatele, zda se Akce zúčastní a poskytne tyto údaje (údaje požadované pro přihlášení na konkrétní Akci jsou vždy zadávány a souvisí s organizací konkrétní Akce a účastí na ní).
 
Uživatel je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoli sám smazat. Účet bude smazán, zůstávají však zachována následující data:
 
>     vystavené a archivované účetní doklady související s poskytnutím placených služeb Uživateli a to po dobu vyplývající 
      z příslušných platných právních předpisů,
>     údaje související s účastní Uživatele na konkrétních soutěžních akcích a to v jakékoli roli (zejména však jeho soutěžní výsledky),
      jejichž odstraněním by došlo k poškození informační hodnoty o průběhu soutěže a zásahu do práv třetích osob (zejména
      Pořadatele Akce a ostatních účastníků Akce).
 
V budoucnu je možné založit nový účet pod stejným e-mailem, v tom případě se pod tento e-mail opět přiřadí i staré výsledky, ale jen ty, které jsou pod tímto e-mailem na Portálu ještě archivovány.
 
 
6      Možné role Uživatele (jejich vlastnosti a práva)
 
         Uživateli v rámci Akce může být přiřazena jedna nebo více rolí. Uživatel využívá Služby v obsahu a rozsahu přiřazeném Portálem 
         nebo Pořadatelem dle jeho role, ze které vyplývají různá práva u dané Akce.
 
 
6.1        Pořadatel (Admin)
 
     >     Každý Uživatel, který pod svým účtem založí Akci, získá v ní roli Admina. Každá Akce má jen jednoho Admina.
     >    Zakládá a spravuje Akci, definuje soutěžní struktury a jejich parametry, podmínky pro účastníky, přiděluje další role (rozhodčí, 
           správce), nasazuje účastníky, zadává a spravuje výsledky (viz založení a správa akce, nasazení účastníků a výsledky).
     >     Admin Akce spravuje účastníky přes  (Účastníci (spravovat)).
     >    Pokud Admin přihlásí sám sebe ještě do role „Účastníka“ (jednotlivce, člena družstva) nebo „Rozhodčího“ zadáním svého
           identifikačního e-mailu do příslušného seznamu, v tom případě systém již neposílá žádný potvrzovací nebo informační e-mail
           (Admin by jej posílal sám sobě).
     >      V záhlaví každé Akce se vždy automaticky zobrazuje e-mail Admina, pod kterým má založený svůj Uživatelský účet..
     >     Jako jediný může jím založenou Akci smazat kliknutím na  (Smazat)
 

6.2        Účastník           

              >     Každý Uživatel, který se účastní soutěže v rámci alespoň jedné konkrétní soutěžní struktury dané Akce.

     >    Účastnit soutěže se lze jako „jednotlivec“, „člen dvojice“, nebo „člen družstva“ dle toho, pro koho je soutěž založena a
           nastavena.
     >     Druh a počet účastníků (povinný údaj) se zadává v Definici soutěžní struktury, tím se automaticky nadefinuje v Seznamu 
           účastníků příslušný formát a počet řádků.
     >     Na Akci může být Účastník přihlášen různými způsoby dle nastavených podmínek přihlašování u dané Akce.
     >     Je-li na Akci přihlášen přes svůj Uživatelský účet, pak Účastník spravuje svou účast (přihlášení / odhlášení / změny) v soutěži
           dle Adminem nastavených pravidel a může vkládat své výsledky kliknutím na  (Výsledky) u dané soutěžní struktury.
     >     Výsledky Družstva / Dvojice může zapisovat a měnit jen Kapitán.
     >     Každý Uživatel i Divák může prohlížet stručný seznam účastníků kliknutím na  (Seznam účastníků - veřejný náhled). V tomto
           seznamu jsou uvedeni pouze řádně (dle podmínek nastavení) přihlášení účastníci nebo účastníci přímo zapsaní Adminem či
           Správcem.
     >     Admin Akce spravuje účastníky přes  (Účastníci spravovat)).
 
 
6.3        Náhradník
 
     >     Náhradník je Uživatel, pro kterého již nebylo volné místo mezi soutěžícími a kterého do role Náhradníka může určit jen Admin / Správce.
     >     Zájemce o účast (Uživatel) se bez ohledu na způsob přihlašování nemůže sám přihlásit jako Náhradník.
     >     Potencionální náhradníky si předem může Admin / Správce zapsat do Přípravné databáze. 
     >     Zapsání Náhradníka na uvolněné místo mezi soutěžící (do Seznamu účastníků) z Přípravné databáze provádí jen Admin / Správce (více).
 
 
6.4        Rozhodčí
 
     >     Uživatel kterému byla Adminem přidělena role Rozhodčího u konkrétní soutěžní struktury.
     >     Rozhodčí má právo u konkrétní soutěžní struktury zadávat výsledky všech účastníků kliknutím na  (Výsledky).
     >     Počet rozhodčích se zadává v Definici soutěžní struktury.
     >     Má-li Akce více soutěžních struktur, musíte nadefinovat rozhodčí pro každou z nich samostatně.
     >     Jedna soutěžní struktura může mít více rozhodčích.
     >     Admin nebo Správce Akce spravuje rozhodčí přes  (Rozhodčí).
     >     Konkrétní údaje o každém z rozhodčích se zadávají u dané soutěžní struktury kliknutím na  (Rozhodčí), vždy je nutné zadat
           e-mail, bez e-mailu systém nedokáže identifikovat Uživatele, který má mít roli Rozhodčího.
     >     Uživatel, který byl zadán Adminem do Seznamu rozhodčích obdrží informaci o pozvání do role Rozhodčího e-mailem a roli musí
           Potvrdit / Odmítnout v „Moje“.
 
            Pozn.: V definici soutěžní struktury je automaticky nastaven minimální počet rozhodčích na "3" bez ohledu na to, zda je využijete.
            Důvodem ježe případná dodatečná změna počtu rozhodčích (např. z "0") znamená přegenerování soutěžní struktury a vymazání již zapsaných
            dat v ní. Takto má Admin vždy rezervu pro zadání alespoň 3 rozhodčích bez nutnosti přegenerování (vymazání) dat v soutěžní struktuře.
 
 
6.5        Správce
 
     >     Uživatel, kterému byla Adminem přidělena role Správce u konkrétní soutěžní struktury.
     >     Správce má právo u konkrétní soutěžní struktury zadávat a spravovat výsledky všech účastníků kliknutím na  (Výsledky) a
           spravovat účastníky kliknutím na  (Účastníci (spravovat)) dle nastavených podmínek přihlašování a také spravovat rozhodčí
           přes  (Rozhodčí).
     >    Počet správců se zadává v Definici soutěžní struktury.
     >    Má-li Akce více soutěžních struktur, musíte nadefinovat správce pro každou z nich samostatně.
     >     Jedna soutěžní struktura může mít více správců.
     >     Admin Akce spravuje správce přes  (Správci).
     >     Konkrétní údaje o každém ze správců se zadávají u dané soutěžní struktury kliknutím na  (Správci), vždy je nutné zadat
           e-mail, bez e-mailu systém nedokáže identifikovat Uživatele, který má mít roli Správce.
     >     Uživatel, který byl zadán Adminem do Seznamu správců obdrží informaci o pozvání do role Správce e-mailem a roli musí Potvrdit
           / Odmítnout v „Moje“.
 
            Pozn.: V definici soutěžní struktury je automaticky nastaven minimální počet správců na "2" bez ohledu na to, zda je využijete. Důvodem
            ježe případná dodatečná změna počtu správců (např. z "0") znamená přegenerování soutěžní struktury a vymazání již zapsaných dat v ní.
            Takto má Admin vždy rezervu pro zadání alespoň 2 správců bez nutnosti přegenerování (vymazání) dat v soutěžní struktuře.
 
 
6.6        Další role nebo subjekty

    >      Družstvo je soutěžící složený z více účastníků, kteří vystupují pod společným názvem Družstva.
    >      Kapitán družstva je Uživatel, který zakládá a spravuje Družstvo (především zadává/spravuje členy a výsledky, spravuje účast
           družstva), je také automaticky Člen družstva.
    >      Člen družstva je Uživatel, který může jen prohlížet výsledky Akce a stručný seznam jejích účastníků. Členy družstva definuje
           Admin nebo Kapitán. Člen družstva nemůže zapisovat výsledky Družstva.
    >      Dvojice je Družstvo o 2 členech.
 
 
7      Nabídka horní lišty (Nová / Vyhledat / Moje / Oblíbené)
 
    >      Nová – nabízí možnosti založení nové Akce. (více)
 
    >      Vyhledat – umožňuje vyhledávat akce dle zadaných kritérií. Akce jsou v seznamu řazeny dle datumu začátku Akce, pokud je
           stejný, tak dle názvu Akce (dle abecedy). Několik předních pozic seznamu však může být obsazeno přednostně akcemi na 
           základě objednání a uhrazení „přednostní pozice v seznamu“ (více viz Placené služby).   
 
    >      Moje – automaticky se zde ukládají všechny akce, ve kterých má daný Uživatel jakoukoli roli. Zde může Uživatel v roli Pořadatele 
           (Admina) spravovat své akce. Akce jsou v seznamu řazeny dle datumu začátku Akce, pokud je stejný, tak dle názvu Akce (dle
           abecedy). Dále se zde zobrazují pozvánky na případnou účast (v roli Účastníka / Správce / Rozhodčího) od těch pořadatelů, kteří
           znají identifikační e-mail daného uživatelského účtu. (více)
 
    >      Oblíbené – zde jsou všechny akce, které má Uživatel aktuálně označené jako Oblíbené, tj.   (Přidat / Odebrat z oblíbených).
           Akce jsou v seznamu řazeny dle datumu začátku Akce, pokud je stejný, tak dle názvu Akce (dle abecedy).
 
Kliknutím na název konkrétní Akce nebo  (Detail) se zobrazí záhlaví Akce a seznam jednotlivých soutěžních struktur dané Akce včetně ovládacích ikon.
 
 
7.1        Ikony zobrazované všem (Uživateli i Divákovi)
 
 
        Detail                       … zobrazí záhlaví Akce a seznam jednotlivých soutěžních struktur této Akce
 
  Přidat / Odebrat z oblíbených
 
        Přihlásit                   … pokud se Vám zobrazuje, máte možnost se přihlásit (splňujete podmínky) na danou soutěž         
 
        Změnit / Odhlásit     … pokud se Vám zobrazuje, jste na danou soutěž přihlášeni a lze provést
 
        Výsledky                   … zobrazí aktuální výsledky soutěže, kdo má opravnění, může je i zapisovat 
      
        Seznam účastníků   … zobrazí stručný seznam účastníků (pouze řádně přihlášených dle nastavení nebo zapsaných Adminem)
 
        Tisk                          ... vygeneruje zobrazení pro tisk 
 
        Archív předchozích ročníků    ... zobrazí všechny akce, které jsou součástí daného archívu
 
 
7.2        Ikony zobrazované pouze Adminovi (některé i Správci)
 
 
        Upravit                      … upravit Akci / upravit soutěžní strukturu (jejich zadané parametry)
 
        Duplikovat                … vytvoření kopie celé Akce / vytvoření kopie konkrétní soutěžní struktury
 
        Smazat                      … celou Akci / konkrétní soutěžní strukturu / všechny zapsané účastníky a výsledky v dané struktuře
 
        Výsledky zveřejněny (skrýt)             ... výsledky se zobrazují všem (účastníkům i divákům)
 
        Výsledky jsou skryty (zveřejnit)       ... výsledky se nezobrazují nikomu (kromě Admina a Správce)
 
        Výsledky odemknuty (zamknout)     … nebude možné zapisovat výsledky účastníky a rozhodčími (zamkne všechny výsledky)
 
        Výsledky zamknuty (odemknout)     … opět bude možné zapisovat výsledky účastníky a rozhodčími (odemkne všechny)
 
       Označení zamknutého výsledku      ... zobrazuje se (pouze Adminovi a Správci) u konkrétního výsledku jen při jeho zamknutí
 
        Hromadné náhodné zapsání účastníků do struktury   ... ze seznamu na volné pozice všechny ještě nezapsané účastníky
 
        Účastníci (spravovat)                       … umožňuje správu účastníků dané soutěžní struktury
 
        Správci                      … umožňuje správu správců dané soutěžní struktury
 
        Rozhodčí                   … umožňuje správu rozhodčích dané soutěžní struktury
 

8      Založení nové Akce (Nová)

Obecné informace k ovládání naleznete zde.
 
Založit novou Akci lze více způsoby:
 
a)   nadefinováním nové Akce v sekci „Nová“,
b)   jako kopii vlastní Akce (více),
c)   jako kopii ze vzorů nabízených portálem (více).
 
Probíhá ve 2 krocích: 
 
                                           (název, místo, datum, podmínky a pravidla přihlašování, atd.),
 
                                           (pojmenování soutěže, její formát, počet účastníků, parametry vyhodnocení, atd.), jedna Akce může mít více soutěží.
 
Pozn.: Prosím, při prvním zakládání akce věnujte více času a pozornosti všem krokům a informacím (např. i komentářům označeným  , každé opakované použití již bude rychlejší a rychlejší :)
 
 
8.1        Nadefinovat novou Akci (záhlaví a společné parametry)
 
Novou Akci nadefinujete (založíte) v sekci „Nová“.
 
 
8.1.1     Varianty definice Akce
 
EASY            … nejrychlejší a nejjednodušší varianta definice,
                      … maximum parametrů je přednastaveno a skryto, nepovinné parametry jsou skryty,
                      … po zadání „Uložit“ ihned nabízí formulář definice soutěžní struktury, po ní ihned zadání účastníků,  
                                    … změnit přednastavené parametry takto založené Akce nebo její soutěžní struktury samozřejmě lze a to přes příslušné
                                          (Upravit) u dané Akce / soutěže v sekci „Moje“.
 
MEDIUM        … maximum povinných parametrů je přednastaveno jako u EASY,
                      … ale nejsou skryty a je možné je ihned měnit a nepovinné vyplnit,
                      … po zadání „Uložit“ se zobrazí záhlaví Akce a možnost definovat soutěžní strukturu.
 
EXPERT         … všechny parametry si nadefinujete sami.
 
 
Nadefinované údaje jsou zobrazovány v záhlaví Akce.
 
Po zadání „Uložit“ Vám je nabídnutý automaticky 2. krok, kterým je Přidat novou soutěžní strukturu. Tento krok lze provést ihned, nebo kdykoli později, a lze takto definovat neomezený počet soutěžních struktur jedné Akce. Zde také naleznete přehled již nadefinovaných soutěžních struktur.
 
Zadané údaje a parametry můžete kdykoli změnit v části „Moje“ kliknutím na  (Upravit) u příslušné Akce, u rozehrané soutěže je však třeba zvážit, zda některé změny výrazně neovlivní již zadaná data.
 
Všechny Vámi založené akce (bez ohledu na to, zda již mají nadefinovánu i nějakou konkrétní soutěžní strukturu) naleznete a můžete spravovat v „Moje“ (zde jsou, kromě Vámi založených Akcí, všechny akce, ve kterých máte nějakou roli). Dále je můžete „Vyhledat“ (na základě nastavených kriterií vyhledávání) nebo některé máte v „Oblíbené“, pokud jste si je tak označili    (Přidat / Odebrat z oblíbených).
 
 
8.1.2     Některé položky a parametry definice Akce
 
8.1.2.1      „Reklamní banner“ je zobrazován jako součást záhlaví Akce u všech jejích soutěžních výsledků. Je třeba věnovat pozornost požadovanému formátu zobrazení. K reklamnímu banneru lze přidat i odkaz na jinou internetovou adresu (po kliknutí na banner v záhlaví akce dojde k otevření nové záložky s tímto odkazem).
 
8.1.2.2      „Facebook, Instagram“ se zobrazují také v záhlaví Akce, pokud u nich vložíte odkaz na danou stránku těchto sociálních sítí.
 
8.1.2.3      „Akci mohou prohlížet“ je parametr, kterým nastavíte, zda si Akci může vyhledat a prohlížet:
 
a)     „kdokoli“ (tj. každý Návštěvník),
b)     „jen účastníci akce“ (tj. jen uživatelé, kteří mají nějakou roli v dané Akci). Tato funkce má význam, pokud chcete, aby Vaše účast nebo výsledky zůstaly neveřejné.
 
Upozornění:
Pokud je akce nadefinována jako „Akci si mohou prohlížet jen účastníci akce“ … Akce se zobrazuje jen Uživatelům, kteří v Akci mají nějakou roli přiřazenou přes jejich Uživatelský účet. Tedy nejdříve musí být do seznamu zapsáni Adminem nebo Správcem. Sami se zapsat nemohou, i kdyby to bylo nastaveno v parametrech přihlašování, protože se jim Akce nezobrazuje (zobrazí se jim v „Moje“ až po zapsání Adminem). Akce se nezobrazuje ve „Vyhledat“!
 
Upozornění:
Pokud Pořadatel zapíše (pozve) Uživatele do seznamu přes  (Účastníci (spravovat)), potom všichni pozvaní, bez ohledu zda už svou účast potvrdili, si mohou Akci prohlížet.
Pozor však na situaci, kdy někteří z pozvaných pozvánku nepotvrdili, ani neodmítli. Potom jsou stále v seznamu (pozvánku neodmítli), stále si Akci mohou prohlížet, dokud jí sami neodmítnou (teprve pak jsou ze seznamu vymazáni). Buď chcete, aby měli možnost i nadále si Akci prohlížet, potom je v seznamu pozvaných ponecháte, nebo nechcete, potom je musí ze seznamu „Odstranit“ Admin nebo Správce, pokud to neudělali sami.
 
TIP:
Pokud nechcete, aby výsledky byly ihned veřejné (např. dokud není soutěž dohrána nebo Akce zcela ukončena), po přihlášení všech účastníků změňte parametr na „Akci mohou prohlížet = Jen účastníci akce“. Akci si budou moci prohlížet jen účastníci zapsaní přes Uživatelský účet (účastníci zapsaní jen „jako Text“ výsledky při tomto nastavení „nevidí“). Následně zadáte „kdokoli“ a od toho okamžiku může Akci vyhledat a prohlížet opět každý.
TIP:
Stejně tak pokud si nejdříve chcete akci neveřejně nadefinovat a připravit, nastavte hned při definici Akce parametr "Akci si mohou prohlížet = Jen účastníci akce". Akci opět uvidí jen uživatelé, kteří mají v akci nějakou roli. Tedy dokud např. nepozvete uživatele (zapsáním jejich e-mailu do účastnického seznamu), akci kromě Vás (Admina) nikdo neuvidí. V okamžiku, kdy budete chtít akci zveřejnit, změníte parametr na "kdokoliv".
 
8.1.2.4     Místo konání, Pořadatel, Zodpovědná osoba
 
Položky jsou „sbalené“. Pro nadefinování je třeba na ně kliknout. Zadané údaje se zobrazují v záhlaví jako informace u Akce.
 
Pořadatelnemusí být shodný s Adminem (např. Pořadatelem může být firma nebo sportovní klub, který ani nemá vlastní Uživatelský účet v Portálu, a roli Admina, který Akci založil, má jiný Uživatel).
Zodpovědná osoba“ je opět údaj, který má význam jen jako organizační informace zobrazená v záhlaví Akce. Má smysl např. v případě, že se na ní účastníci před nebo v průběhu Akce obracejí a osobně s ní jednají.
 
8.1.2.5      Způsob přihlašování zájemců o účast na akci
 
Zde nastavíte jednu z variant:
 
a)     „zájemcem přes uživatelský účet“ … pak pokračujete volbou dalších parametrů,
b)     „jen pořadatelem“ … v tomto případě se některé další parametry přednastaví automaticky.
 
Upozornění:
 
Mimo to Pořadatel (Admin) může u jakékoli varianty přihlašování vždy zadat účastníky sám:
 
c)     e-mailem“         … tj. přes jejich Uživatelský účet,
… zapsáním jejich e-mailu do seznamu účastníků a zadáním „Uložit“ se u jakékoli varianty přihlašování
     automaticky odešle pozvání k účasti na Akci na Uživatelský účet do „Moje“ (pokud je pod daným e-mailem
     založen) a pozvánka se současně odešle i na zadaný e-mail,
… tohoto lze využít např. v případech, kdy chce Admin zapsat Účastníka přednostně bez ohledu na jím 
     nadefinované parametry přihlašování, 
 
d)     jako Text"         … zadáním pouze „Příjmení / Název“ (bez e-mailu),
… tedy bez vazby na jejich Uživatelský účet, tj. bez možnosti Účastníka jakkoli spravovat svou účast,
… tato možnost slouží pro rychlé zadání účastníka nebo v případě, že účastník nemá zřízený Uživatelský
     účet.Takto zadaní účastníci mají k Aakci stejná práva jako Divák (např. nemohou zadávat vlastní výsledky do
     soutěžní struktury).
 
Podrobněji o způsobu a postupu při přihlašování zde.
 
8.1.2.6      Povinné údaje pro přihlášení
 
Zde vyberete údaje, které chcete, aby zájemce o účast povinně zadával při přihlášení.
„Příjmení/Přezdívka“, „Pohlaví“ a „E-mail“ jsou povinné organizační minimum.
 
Pokud u „Telefonu“ nebo „E-mailu“ zvolíte volbu „údaj bude zobrazován i soupeřům ve vzájemných zápasech“, tak tento údaj bude zobrazován ve výsledkové struktuře ale jen vzájemným soupeřům daného utkání. Tato volba má význam v případě, že tito konkrétní soupeři si sami domlouvají termín nebo místo konání vzájemného utkání (např. u dlouhodobějších akcí).
 
8.1.2.7      Začátek / Konec přihlašování na Akci
 
Časový interval, ve kterém je umožněno zájemcům se přihlásit na Akci nebo již přihlášeným účastníkům změnit údaje. Odhlásit se z Akce je možné kdykoli. Admin může přihlašovat a provádět změny kdykoli bez ohledu na nastavení tohoto intervalu.
 
Upozornění:
Jako Admin tomuto parametru věnujte pozornost a případně jej průběžně aktualizujte. Jinak hrozí stížnosti zájemců / účastníků, že se nemohou přihlásit / měnit své údaje a důvodem bude, že aktuální datum je mimo tento interval pro přihlašování.
 
TIP:
Pokud chce Pořadatel (Admin) dovolit přihlašování nebo změny údajů přímo účastníky i v průběhu soutěže, je třeba nastavit stejný časový interval (od – do) pro přihlašování jako je konání Akce (od – do).
  
8.1.2.8     Archív předchozích ročníků akce
 
              Můžete nastavit vazbu jednotlivých ročníků na sebe vytvořením archívu předchozích ročníků. V nastavení zadáte vazbu všech vždy na jednu 
              stejnou akci (např. 1. ročník, tzv. "matku"). "Matkou" může být jakákoli akce v rámci jednoho uživatelského účtu. Systém vytvoří archív všech
              akcí, které mají společnou "matku" (tj. jednu stejnou akci, např. 1. ročník).  
 
              Odkaz na archív předchozích ročků (pokud je nastaven) se zobrazuje všem uživatelům portálu (i divákům). Odkaz je umístěm v rozšířeném
              záhlaví dané akce (pokud je součástí archívu) nebo přes ikonu  (Archív předchozích ročníků) zobrazující se v seznamu akcí. 
 
 
8.2        Nová Akce vytvořená jako kopie jiné Vaší Akce
 
V seznamu v „Moje“ u všech Vašich akcí, kde jste Admin, naleznete i  (Duplikovat). Tato funkce umožňuje založit novou Akci se stejnými údaji a parametry jako původní Akce včetně vnitřní soutěžní struktury. Pouze je třeba zadat některé položky (název, datum). Ostatní parametry zůstanou stejné. Pokud je chcete změnit, postupujte jako při Nadefinovat novou Akci. Nově založenou Akci naleznete v „Moje“.
Zadané údaje a parametry opět můžete kdykoli změnit v části „Moje“ kliknutím na  (Upravit) u příslušné Akce. U rozehrané soutěže je však třeba zvážit, zda některé změny výrazně neovlivní již zadaná data.
 
Následně můžete upravit i parametry jednotlivých soutěžních struktur zkopírované Akce nebo některé (nepotřebné) soutěžní struktury  „Smazat“. (více)
 
Pokud chcete udělat jen kopii konkrétní soutěžní struktury v rámci jedné Akce, použijte krok Nová soutěžní struktura vytvořená jako kopie jiné struktury.
 
 
8.3        Nová Akce vytvořená jako kopie ze vzorů nabízených Portálem
 
V sekci „Nová“ je kromě jiného nabídka založení nové Akce „ZE VZORŮ nabídky portálu“. Zde naleznete různé vzory akcí a jejich soutěžních struktur. Název vzoru Akce a názvy jednotlivých struktur dané Akce kromě jiného stručně popisují, o jaký vzor se jedná nebo k čemu by mohl sloužit.
 
Dále již postupujete obdobně jako u předchozí varianty Nová Akce vytvořená jako kopie vlastní Akce.
 
 
9      Nová soutěžní struktura
 
Kliknutím na název konkrétní Akce nebo  (Detail) v jednom ze seznamů „Vyhledat“, „Moje“ nebo „Oblíbené“ se kromě záhlaví a seznamu již nadefinovaných soutěžních struktur dané Akce zobrazí (pouze Adminovi) možnosti založení nové soutěžní struktury:
 
a)     nadefinováním nové struktury přes „Přidat novou soutěžní strukturu“,
b)     jako kopii některé z již nadefinovaných soutěžních struktur dané Akce (více),
c)     jako kopii ze vzorů soutěžních struktur nabízených Portálem (více).
 
Takto může Admin nadefinovat neomezený počet soutěžních struktur jedné Akce.
 
Zadané údaje a parametry můžete kdykoli změnit kliknutím na  (Upravit) u příslušné soutěžní struktury, u rozehrané soutěže je však třeba zvážit, zda některé změny parametrů výrazně neovlivní již zadaná data.
 
Pozn.: Prosím, při Vašem prvním definování soutěžních struktur věnujte více času a pozornosti všem krokům a informacím (např. i komentářům označeným ), každé další definování nové akce již bude pro Vás snadnější a rychlejší.
 
TIP:
Při zobrazování jednotlivých částí konkrétní soutěžní struktury (jejích Výsledků, Seznamů, atd.) se zpět na přehled všech soutěžních struktur dané akce vrátíte kdykoli kliknutím na název této akce.
 
 
 9.1       Nadefinovat novou soutěžní strukturu (název a parametry)
 
Novou soutěžní strukturu nadefinujete přes „Přidat novou soutěžní strukturu“.
Nadefinované údaje a parametry určují formu, způsob zpracování a zobrazení výsledků.
 
 
9.1.1     Některé položky a parametry definice soutěžní struktury
 
9.1.1.1      „Kategorie - Fáze - Skupina“ slouží k pojmenování dané soutěžní struktury (povinně jen Kategorie). Současně umožňují svým členěním a Vaším pojmenováním vytvářet přehledné a strukturované názvy v případě většího počtu soutěžních struktur u jedné Akce.
 
Upozornění:
Již založené soutěžní struktury (jejich seznam) lze řadit podle:
a)   pořadí založení soutěžní struktury (přednastaveno),
b)   abecedy názvu Kategorie - Fáze -Skupiny ... i proto případně předem zvažte pojmenování jednotlivých Kategorií / Fází / Skupin.
 
9.1.1.2      „Jednotlivec / Dvojice / Družstvo“ tím definujete formu soutěžícího. Z toho následně vyplývá automatické nastavení struktury účastnických seznamů, přihlašování a správa účastníků.
 
9.1.1.3      „Pavouk“ je všeobecně známý systém hry „Play-Off“. Po výběru této soutěžní struktury je možné si zvolit jednu z nabízených modifikací (Pavouk - 1 prohra / Pavouk - 2 prohry / Pavouk na pořadí). Detailní popis včetně ukázky naleznete také v  u každé z nich.
 
9.1.1.4      „Tabulka“ po výběru této soutěžní struktury je možné si opět zvolit jednu z nabízených modifikací (Klasická tabulka / Křížová tabulka). Detailní popis včetně ukázky opět naleznete také v  u každé z nich.
 
U klasické tabulky je ještě nutné nastavit počet vzájemných zápasů stejných soupeřů a povolené varianty výsledků zápasů („výhra“ a „prohra“ jsou povinné) a jejich bodové ohodnocení.
 
Systém vygeneruje podle počtu účastníků a počtu vzájemných zápasů i rozpis utkání (podle tzv. Kirkmanova algoritmu, také nazývaného Bergerovy tabulky).
 
Účastníci jsou v tabulce průběžně řazeni dle počtu dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje rozdíl skóre, pokud i ten mají účastníci stejný, systém jim přiřadí stejné pořadí. Admin může jejich pořadí následně "ručně" změnit podle svých kriterií a případně do "Poznámky" uvést toto kriterium (např. "Rozhoduje vzájemný zápas."). "Ruční" změna provedená Adminem v tabulce zůstává do doby, dokud není do tabulky proveden nový zápis výsledku, pak musí Admin případně "ruční" změnu provést znovu, pokud pro ní trvají důvody.
 
9.1.1.5      „Pořadí“ po výběru této soutěžní struktury je nutné ještě nastavit parametry vyhodnocování. Systém nabízí různé varianty jejich nastavení. Doporučujeme u nich věnovat pozornost komentářům v .
 
9.1.1.6      „Počet Soutěžících / Správců / Rozhodčích“ jejich role jsou podrobněji popsány zde. Povinně je nutné nadefinovat jen počet soutěžících.
 
Upozornění: maximální počet soutěžících v 1 soutěžní struktuře je 256, kromě varianty "Pavouk - pořadí", kde je 32.
TIP: omezení počtu účastníků v 1 soutěžní struktuře lze "obejít" tak, že nadefinujete více soutěžních struktur (např. kvalifikace + hlavní soutěž).
 
9.2        Nová soutěžní struktura vytvořená jako kopie jiné struktury
 
Kliknutím na název konkrétní Akce nebo (Detail) v jednom ze seznamů „Vyhledat“, „Moje“ nebo „Oblíbené“ se kromě jiného u dané Akce zobrazí i seznam již nadefinovaných soutěžních struktur dané Akce včetně ovládacích ikon.
Pokud jste Admin dané Akce, naleznete zde i ikonu  (Duplikovat). Tato funkce umožňuje založit novou soutěžní strukturu se stejnými parametry jako má původní. Pouze je třeba pozměnit název. Ostatní parametry zůstanou stejné. Pokud je chcete změnit, postupujte jako při Nadefinovat novou soutěžní strukturu.  
Zadané údaje a parametry opět můžete kdykoli změnit kliknutím na  (Upravit) u příslušné soutěžní struktury, u rozehrané soutěže je však třeba zvážit, zda některé změny výrazně neovlivní již zadaná data.
 
Pozn.: Do nové soutěžní struktury se však nezkopírují údaje účastníků a výsledky původní struktury. Pokud chcete zkopírovat účastnický seznam z jedné soutěžní struktury do druhé (ale pouze vždy v rámci stejné Akce), je to umožněno (viz Kopírování účastnických seznamů).
 
 
9.3        Nová soutěžní struktura vytvořená jako kopie ze vzorů nabízených Portálem
 
Kliknutím na název konkrétní Akce nebo  (Detail) v jednom ze seznamů „Vyhledat“, „Moje“ nebo „Oblíbené“ se kromě jiného u dané Akce zobrazí i možnost založení nové soutěžní struktury přes „Vytvořit ze vzorů nabízených portálem“.
 
Zde naleznete různé vzory soutěžních struktur. Názvy jednotlivých struktur kromě jiného stručně popisují, o jaký vzor se jedná nebo k čemu by mohl sloužit.
 
Dále již postupujete obdobně jako u předchozí varianty Nová soutěžní struktura vytvořená jako kopie jiné struktury.
 
 
9.4        Účastníci (spravovat)
 
                 Admin (případně Správce) spravuje účastníky přes ikonu  Účastníky (spravovat), která se zobrazuje u každé jednotlivé soutěžní struktury dané Akce. Oprávnění zápisu účastníků dle role Uživatele je popsáno zde.
 
               Účastníky (jejich údaje) lze do Seznamu účastníků zapisovat pouze přes Přípravnou databázi.
  
                 V Seznamu účastníků a v Přípravné databázi naleznete mimo jiné následující informace o soutěžících:
 
                 a)   volné pozice,
                 b)   údaje o zapsaných osobách / družstvech a jejich členech,
                 c)   stav přihlášení konkrétní osoby nebo družstva:   
                                                                                                       >    Potvrzeno / Nepotvrzeno uživatelem,
                                                                                                       >    Potvrzeno / Nepotvrzeno pořadatelem,
                                                                                                       >    Potvrzeno pořadatelem i uživatelem
 
                 a současně u nich můžete provádet následující úkony:
 
                 d)   Potvrdit / Odebrat účastníka,
                 e)   Pozvat / Zapsat účastníka.
 
                 Přihlašování / Odhlašování na soutěž je podrobně popsáno zde.
 
 
9.5        Kopírování účastnických seznamů
 
Portál umožňuje zkopírovat účastnický seznam z jedné soutěžní struktury do druhé, ale jen v rámci stejné Akce.
 
Postup:
1.)    u soutěžní struktury, do které chcete existující seznam nakopírovat, dáte  Účastníci (spravovat)
2.)    v pravé horní části u „Zkopírovat účastníky ze strukturyvyberete z nabízených seznamů (nabízí se podle názvů již existujících
       struktur stejné Akce) a dáte „Načíst“,
3.)    údaje se zkopírují do nového seznamu, můžete je následně ještě upravit
4.)    na závěr je nutné dát „Uložit“.
 
 
10    Nasazení (zápis) účastníků do soutěžní struktury
 
10.1     Nasazení jednotlivých účastníků
 
Jednotlivé účastníky (soutěžící) nasadíte do kterékoli soutěžní struktury (Pavouk / Tabulka / Pořadí) následujícím postupem:
 
1.)   předpokladem je, že účastníci jsou (bez ohledu na stav jejich přihlašování) již zapsáni v Účastnickém seznamu (varianty a postup zapsání do   seznamu zde),
2.)   kliknete na  (Výsledky) a zobrazí se Vám konkrétní výsledková struktura
3.)   kliknete na příslušné pole (u Pavouka) nebo na příslušný řádek (u Tabulky / Pořadí), kam chcete účastníka zapsat,
4.)   zobrazí se Vám pole s nabídkou výběru účastníků seřazených podle abecedy (pouze těch, kteří jsou zapsáni v Účastnickém seznamu),   účastníci již zapsaní do této soutěžní struktury se zobrazují v seznamu "pod čarou",
5.)   vyberete jméno / název účastníka (soutěžícího) a dáte "Uložit". 
 
              Pozn.: Stejný postupem lze již nasazeného účastníka v soutěžní struktuře změnit nebo odstranit.
              Pozn.: Přes ikonu  (Smazat všechny zapsané účastníky a výsledky) lze v dané soutěžní struktuře smazat všechny již nasazené (zapsané)       
              účastníky.
 
 
10.2     Hromadné nasazení účastníků
 
              Účastníky zapsané v Účastnickém seznamu (bez ohledu na stav jejich přihlašování) lze nasadit (zapsat) i hromadně a náhodně přes 
              (Hromadné náhodné zapsání účastníků do struktury). 
              Systém zapíše na volné pozice všechny ještě nezapsané účastníky z Účastnického seznamu. Tento postup lze opakovat = systém vždy
              náhodně nasadí (zapíše) jen chybějící (zatím ještě nenasazené) účastníky. Následně lze na konkrétních pozicích provádět jednotlivé změny. 
 
              Pozn.: Přes ikonu  (Smazat všechny zapsané účastníky a výsledky) lze v dané soutěžní struktuře smazat všechny již nasazené (zapsané)         
              účastníky.
 
 
11    Výsledky
 
11.1      Zobrazení výsledků
 
Výsledky jednotlivých soutěžních struktur Akce se zobrazují každému Návštěvníkovi Portálu, kromě případu, kdy je Akce nadefinována Adminem jako „Akci mohou prohlížet jen účastníci akce“ nebo kdy jsou výsledky Adminem / Správcem dočasně skryty a nezobrazují se nikomu (kromě Admina / Správce).
 
Kliknutím na  (Výsledky) u konkrétní soutěžní struktury se zobrazí nadefinovaný výsledkový formát (Pavouk / Tabulka / Pořadí) a aktuální stav výsledků dané soutěže.
 
 
11.2      Definice, zápis a správa výsledků Adminem
 
Admin definuje výsledkový formát (Pavouk / Tabulka / Pořadí) konkrétní výsledkové struktury zde.
 
Admin může zapsat jak konkrétní výsledky jednotlivých účastníků nebo utkání, tak může zapisovat různé poznámky formou textu na všechna místa výsledkové struktury označená jako „Poznámka“.
 
Admin má právo u konkrétní soutěžní struktury zadávat a měnit výsledky všech účastníků kliknutím na  (Výsledky) a následně kliknutím na konkrétní výsledek.
 
Admin může zamknout výsledky.
 
 
11.3      Zápis a správa výsledků Účastníkem
 
Je-li na Akci Účastník přihlášen přes svůj Uživatelský účet, může vkládat a měnit své výsledky kliknutím na  (Výsledky) u konkrétní soutěžní struktury a následně kliknutím na svůj konkrétní výsledek.
 
Pokud je ale Účastník zapsán Pořadatelem jen „jako Text" (není přihlášen přes svůj Uživatelský účet), nemůže své výsledky zapisovat,
protože systém Účastníka nedokáže identifikovat.
 
Výsledky Družstva / Dvojice může zapisovat a měnit jen Kapitán.
 
Nelze však již zapisovat a měnit Adminem nebo Správcem zamknuté výsledky.
 
 
11.4      Zápis a správa výsledků Rozhodčím
 
Rozhodčí definovaný u konkrétní soutěžní struktury má právo u ní zadávat a měnit výsledky všech účastníků kliknutím na  (Výsledky) a následně kliknutím na konkrétní výsledek.
 
Nemůže již ale zapisovat a měnit Adminem nebo Správcem zamknuté výsledky.
 
 
11.5      Zápis a správa výsledků Správcem
 
Správce definovaný u konkrétní soutěžní struktury má právo u ní zadávat a měnit výsledky všech účastníků kliknutím na  (Výsledky) a následně kliknutím na konkrétní výsledek.
 
Správce také může zamknout výsledky.
 
 
11.6      Zamknutí výsledků
 
Admin nebo Správce může zamknout výsledky:
 
a)     jednoho konkrétního výsledku … volbou „Zamknuto“ u zadávání konkrétního výsledku,
 
                 Pozn.: Toto má smysl zejména v případě, kdy chcete zamezit, aby účastníci měnili již zapsaný výsledek.
 
b)     všech výsledků soutěžní struktury … zadáním  /  (Výsledky odemknuty / zamknuty) u této soutěžní struktury.
 
                 Pozn.: Toto má smysl zejména v případě, kdy je odehraná celá soutěž a nechcete, aby někdo zpětně (omylem nebo
                 záměrně) změnil její výsledky.
 
Zamknutý výsledek se pozná tak, že při najetí kurzorem na něj se objeví symbol  .
 
Po zamknutí již není možné, aby účastníci nebo rozhodčí zadávali a měnili tyto výsledky. Admin a Správce ale mohou měnit i zamknuté výsledky.
 
Pozn.: Pokud jsou účastníci zapsáni do soutěže jen „jako Text" (tj. nejsou přihlášeni přes svůj Uživatelský účet), nemohou zapisovat své
výsledky, protože je systém neidentifikuje. V tom případě není nutné výsledky zamykat.
 
TIP: 
Pokud chcete, aby se účastníci přihlašovali přes svůj Uživatelský účet, ale současně aby nemohli zapisovat své výsledky, zamkněte všechny výsledky dané soutěžní struktury ihned po jejím založení. Potom je budou moci zapisovat jen Admin, případně Správce.
 
 
11.7      Pavouk (zápis a správa výsledků)
 
Kliknutím na příslušné pole Pavouka můžete zapsat najednou, nebo postupně:
 
a)     před utkáním:
                              >    soupeře           … lze vybrat jen z účastníků již zapsaných v účastnickém seznamu,
                              >    poznámku       … jakýkoli text (před odehráním … např. kde a kdy se utkání bude konat),
b)     po utkání:
                              >    výhra / prohra … označíte, kdo vyhrál (postupuje) a kdo prohrál,
                              >    poznámku       … po odehrání … můžete (ale nemusíte) opět formou textu např. popsat výsledek,
 
a nezapomeňte dát vždy „Uložit“. Admin nebo Správce může následně výsledek i „Zamknout“.
 
TIP: 
Do „Poznámky“ pod označení jednotlivých kol soutěže může Admin / Správce např. uvést organizační informaci … do jakého termínu (den, čas) se musí všechna utkání daného kola Pavouka odehrát.
 
Pozn.: Systém automaticky zapíše vítěze (postupujícího) do příslušného políčka v dalším kole. Admin může kdykoli, kohokoli a kamkoli zapsat „ručně“, nebo přepsat. Např. může zapsat do dalšího kola již dříve „vyřazeného“ účastníka. V takových případech je však třeba počítat s tím, že některé údaje a zobrazení již nemusí mít logiku dle pravidel dané výsledkové struktury.
 
 
11.8      Tabulka (zápis a správa výsledků)
 
Kliknutím na příslušné pole můžete zapsat najednou, nebo postupně:
 
a)     do Tabulky:
                              >    účastníky         … lze vybrat jen z účastníků již zapsaných v účastnickém seznamu,
                              >    poznámku        … jakýkoli text,
 
b)     do Rozpisu zápasů kliknutím na příslušné pole:
 
                              >    poznámku                   … jakýkoli text (před odehráním … např. kde a kdy se utkání bude konat),
 
                              >    variantu výsledku      … výběr z nadefinovaných variant (výhra / prohra / remíza / …),
                              >    výsledek                     … je nutno zadat daným způsobem, protože se započítává do tabulky,
                              >    poznámku                  … po odehrání … můžete (ale nemusíte) uvést detaily ze zápasu,
 
a nezapomeňte dát vždy „Uložit“. Admin nebo Správce může následně výsledek i „Zamknout“.
 
Pozn.: u "Křížové tabulky" lze zapsat výsledek buď do rozpisu zápasů, nebo i přímo do tabulky.
 
TIP: 
Do „Poznámky“ u každého kola (řádku) Rozpisu opět může Admin / Správce např. uvést informaci … do jakého termínu (den, čas) se musí všechna utkání daného kola Rozpisu odehrát.
 
Účastníci jsou v tabulce průběžně řazeni dle počtu dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje rozdíl skóre, pokud i ten mají účastníci stejný, systém jim přiřadí stejné pořadí. Admin může jejich pořadí následně "ručně" změnit podle svých kriterií a případně do "Poznámky" uvést toto kriterium (např. "Rozhoduje vzájemný zápas.").
 
TIP:
Konečné (ale i průběžné) pořadí v tabulce může Admin kdykoli "ručně" změnit. Důvod změny pořadí lze napsat do Poznámky. "Ruční" změna provedená Adminem v tabulce zůstává do doby, dokud není do tabulky proveden nový zápis výsledků, potom musí Admin případně "ruční" změnu provést znovu, pokud pro ní trvají důvody.
 
 
11.9      Pořadí (zápis a správa výsledků)
 
Kliknutím na příslušné pole Pořadí můžete zapsat najednou, nebo postupně:
 
a)     před zahájením:
                              >    účastníky         … lze vybrat jen z účastníků již zapsaných v účastnickém seznamu,
                              >    poznámku        … jakýkoli text,
              b)     v průběhu:
                              >    výsledek          … daného pokusu,
                              >    korekci             … pokud je umožněna (zadaná hodnota +/- se počítá k výsledku),
                              >     poznámku        … můžete (ale nemusíte) uvést detaily pokusu (např. vítr / přešlap)
 
   a nezapomeňte dát vždy „Uložit“. Admin nebo Správce může následně výsledek i „Zamknout“.
 
 
Pozn.: Adminem nadefinovaná pravidla vyhodnocování jsou pro info uvedena pod Pořadím.
 
TIP:
Konečné (ale i průběžné) pořadí může Admin "ručně" změnit. Důvodem může být především stejný počet bodů více účastníků. Důvod změny pořadí lze napsat do Poznámky.
 

11.10    Dočasné skrytí výsledků

               Zobrazení (zveřejnění) výsledků  lze dočasně / trvale skrýt přes  (Výsledky zveřejněny (skrýt)). Skryté výsledky se nezobrazjí
               nikomu kromě Admina a Správce. 
               Důvodem dočasného skrytí výsledků může být např. požadavek, aby v rámci ještě probíhající (rozehrané) soutěže soutěžící neznali
               průběžné výsledky soupeřů, kteří již soutěž dokončili. 
 
               Skryté výsledky opět zobrazíte přes  (Výsledky jsou skryty (zveřejnit)).
 
                                
12    Zápis / Přihlášení / Odhlášení účastníků na Akci  

          Způsob zapsání a přihlašování účastníků definuje Admin při Založení nové Akce. Zapsaní / přihlášení účastníci jsou uvedeni v 
         Účastnickém seznamu
 
 
12.1      Kdo koho zapisuje / Seznam účastníků / Přípravná databáze
 
               Správa účastníků se provádí přes ikonu   (Účastníci (spravovat)), která se zobrazuje u každé jednotlivé soutěžní struktury dané
               Akce. Oprávnění zápisu účastníků dle role Uživatele je popsáno v následujících bodech.
 
               Účastníky (jejich údaje) lze do Seznamu účastníků zapisovat pouze přes Přípravnou databázi.
 
               Upozornění:
               Při správně účastníků je vždy třeba zapsat údaj + dát "Uložit", nebo vybrat (zaškrtnout) + dát "Uložit", nebo vybrat + zadat úkon
               (Pozvat / Zapsat) + dát "Uložit".  
  
 
                 Přípravná databáze:
 
               ... je neveřejná databáze, kde si Admin / Správce může předběžně připravit data potenciálních účastníků konkrétní soutěže,
               ... z této databáze Admin může Zapsat / Pozvat dle svého uvážení vybrané účastníky,
               ... počet míst v databázi může Admin kdykoli změnit a může být vyšší než počet účastnických míst v soutěžní struktuře (např. ne všichni
                   pozvaní potvrdí účast, databáze slouží jako zásoba nebo rezerva pro pozvání, nebo lze místa navíc využít pro potenciální Náhradníky).
 
               Kopírování účastníků z jedné soutěžní struktury do druhé:
 
               ... Admin může ze všech svých akcí na Portále (v rámci jednoho uživatelského účtu) kopírovat údaje účastníků z jedné soutěžní
                   struktury do druhé,
               ... do Přípravné databáze lze zkopírovat data účastníků z jiné Přípravné databáze, nebo z jiného Seznamu účastníků,
               ... zkopíruje vždy všechny účastníky, přidá je k již existujícím, lze postupně kopírovat z více různých databází / seznamů.  
 
                 Seznam účastníků
 
               ... do tohoto seznamu je možné zapsat / pozvat účastníky pouze přes Přípravnou databázi,
               ... odstraněný ("Odebraný") účastník ze Seznamu se vždy vrací (zapíše) zpět do Přípravné databáze (až zde ho lze úplně smazat),
               ... některé údaje (Příjmení / Název, E-mail) nelze v Seznamu účastníků již měnit, pro jejich změnu je nutné Účastníka znovu "Odebrat"
                   (vrátit) do Přípravné databáze a zde údaje změnit, potom opět Zapsat / Pozvat do Seznamu,
               ... počet míst v Seznamu může Admin kdykoli změnit a může být vyšší než počet účastnických míst v soutěžní struktuře (tedy i ne
                   všichni zapsaní účastníci se nakonec musí účastnit ... to lze využít např. pro zapsání náhradníků nebo pro dodatečné nasazení jiného
                   účastníka do hry (např. na volné místo již rozehraného Pavouka)).
  
                    Podle způsobu přihlašování a z toho vyplývajícího stavu přihlášení, jsou účastníci rozděleni (při změnách stavu aktuálně
                    přesouvání) v Seznamu účastníků do následujících podskupin:

                                           Zapsáno přímo jen pořadatelem
                                           Nepotvrzeno uživatelem
                                           Nepotvrzeno pořadatelem
                                           Potvrzeno Pořadatelem i uživatelem
                                           Odmítli pozvání
                                           Odhlášeno před termínem uživatelem
                                           Odhlášeno po termínu zahájení uživatelem
          
                Pozn.: Přes ikonu  (Seznam účastníků (veřejný náhled)) se Návštěvníkovi portálu zobrazí jen stručný (se základnímiúdaji) Seznam
                účastníků. Ale pouze těch, kteří již splnili všechny kroky pro přihlášení (dle nastavení), nebo byli zapsáni přímo Adminem.             
 
  
12.1.1   Admin (případně Správce)
 
Spravuje Účastníky přes ikonu  (Účastníci (spravovat)), která se mu zobrazuje u každé soutěžní struktury jeho Akce. Admin i Správce mohou údaje přihlášených Účastníků kdykoli měnit nebo jejich účast zrušit.
 
Podrobný popis variant nastavení parametrů a způsobů přihlašování účastníků naleznete v následujících bodech.
 
Upozornění:
 
Mimo to Pořadatel (Admin) může u jakékoli varianty přihlašování vždy zadat účastníky:
 
               a)     e-mailem … tohoto lze využít např. v případech, kdy chce Admin "Pozvat" Účastníka přednostně přes jeho Uživatelský účet bez
                                         ohledu na jím nadefinovaný postup (parametry) přihlašování,
 
 b)     jako Text  … pouze Příjmením bez zadání e-mailu účastníků, kdy je účastník rovnou "Zapsán" ... důvody mohou být různé.
 
 
12.1.2   Uživatel
 
Se může na Akci sám přihlásit, pokud mu systém u dané soutěžní struktury nabízí:
 
      Přihlásit … pokud se Vám zobrazuje, máte možnost se přihlásit na danou soutěž,  
      
      Změnit / Odhlásit … pokud se Vám zobrazuje, jste na danou soutěž přihlášeni a lze provést.
 
Tyto možnosti se Uživateli zobrazují při splnění 3 podmínek:
 
1.)    přihlášení Uživatele umožňují Adminem nastavené parametry pro přihlašování,
2.)    Uživatel se přihlašuje v nastaveném intervaluZačátek / Konec přihlašování“,
3.)    účastnická místa nejsou všechna již obsazena.
 
Při přihlašování musí Uživatel vyplnit všechny povinné položky nadefinované Adminem zde.
 
Přihlášený Účastník také může své údaje kdykoli změnit (přes sekci „Moje“), ale pouze v nastavené době pro přihlášení, po této době se může již jen „Odhlásit“.
 
Pokud se Účastník (Uživatel) odhlásí v době pro přihlášení/odhlášení, Uživateli přijde potvrzovací e-mail a automaticky je ze seznamu
Účastníků vymazán a jeho místo je uvolněno pro přihlášení někoho jiného. Adminovi se info e-mail nezasílá.
Pokud se účastník odhlásí po termínu pro přihlašování, je odeslán info e-mail i Adminovi.
 
V sekci „Moje“ se Uživateli zobrazuje nabídka úkonů (potvrzení / odmítnutí pozvánky) prováděných v rámci přihlašování na konkrétní soutěž a nalezne zde i všechny Akce, na které je přihlášen. Současně je Uživatel o většině jednotlivých kroků v rámci procesu přihlašování informován také e-mailem. Pokud je přihlašovaný Účastník i v roli Admina, systém mu již informační a potvrzovací e-maily nezasílá a vždy jej rovnou přihlásí.
 
Pozn.: Přes svůj Uživatelský účet (e-mail) může Uživatel přihlásit na konkrétní soutěžní strukturu vždy jen jednoho Účastníka, jehož „Příjmení“ při přihlášení uvede. Toto „Příjmení“ však může být u každé soutěžní struktury dané Akce jiné (nemusí zadávat stále stejné), toto systém záměrně nekontroluje. Ale samozřejmě u všech je uveden stejný e-mail (Uživatelský účet). Tedy Uživatel přes svůj Uživatelský účet může na soutěž přihlásit jinou osobu pod jejím „Příjmením“ nebo dokonce v rámci jedné Akce na každou soutěž může přihlásit pokaždé jinou osobu (zapsat "Příjmení), ale všechny jsou přihlášené přes jeho Uživatelský účet. Vždy je však třeba dodržovat Zásady ochrany osobních údajů.
 
 
12.1.3   Kapitán družstva
 
Může přihlásit pouze členy svého Družstva (nebo Dvojice). A to tak, že v rámci spravování (přihlášení / změn) Družstva zapíše do svého Družstva e-mail ostatních členů družstva. Tím se jim zobrazí pozvánka v „Moje“, kterou potvrdí nebo odmítnou. Současně obdrží e-mail.
 
Také Kapitán může zadat své členy Družstva i jenjako Text“.
                       
 
12.2      Přihlášení „jen Pořadatelem“ (prostřednictvím e-mailu / uživatelského účtu účastníka)
 
Pokud je nastavena tato varianta, tak účastníky může přihlásit (Zapsat / Pozvat) pouze Admin (případně Správce) Akce.
 
Postup přihlášení (zápisu) prostřednictvím "e-mailu" = Pozvat: 
                                                                                                                          Pozn.: Zapsat bez "e-mailu" pouze jako "Text" viz bod 12 
 
1.)  Admin zadá mimo jiné do příslušného řádku Přípravné databáze povinně e-mail Uživatele (pod kterým má tento Uživatel založen na Portálu Uživatelský účet), takto může zadat více uživatelů najednou, a dá „Uložit“. Postup lze opakovat (doplnit, změnit nebo vymazat údaje).
 
2.)  Po uložení údajů se u řádků Přípravné databáze, u kterých je vyplněn e-mail, zobrazí zaškrtávací políčko pro výběr těch, které chce
      Admin pozvat. Následně ještě Admin vybere "Pozvat" a dá "Uložit".
 
3.)  Systém automaticky odešle pozvání k účasti na Akci všem uživatelům (na všechny uživatelské účty) registrované pod zadanými e-maily. Těm se pozvání zobrazí vMoje“ a současně je jim odeslán e-mail. Adminovi se pozvaní účastníci zapísou do Seznamu účastníků v podskupině "Nepotvrzeno uživatelem".
 
4.)  Pozvaný Uživatel v „Moje“ pozvání potvrdí (případně doplní požadované údaje), nebo pozvánku odmítne. Opět je současně
      Uživateli odeslán informační e-mail. U Admina se tito účastníci v Seznamu účastníků přesunou do podskupiny "Potvrzeno pořadatelem i uživatelem", při odmítnutí do podskupiny "Odmítli pozvání".
 
5.)  Přihlášený Účastník může své údaje kdykoli změnit nebo se „Odhlásit“ (přes sekci „Moje“), ale pouze v nastavené době pro
      přihlášení, po této době se může již jen „Odhlásit“.
 
V sekci „Moje“ se Uživateli zobrazuje nabídka úkonů (potvrzení / odmítnutí pozvánky) prováděných v rámci přihlašování na konkrétní soutěž a nalezne zde i všechny Akce, na které je přihlášen. Současně je Uživatel o většině jednotlivých kroků v rámci procesu přihlašování informován také e-mailem.
 
Upozornění:
Pokud Uživatel odmítne pozvánku / odhlásí se před termínem zahájení /odhlásí se po termínu zahájení, tak není v rámci Seznamu účastníků   (Účastníci (spravovat)) ihned smazán, ale je pro informování Admina zařazen do podskupiny "Odmítli pozvání" / "Odhlášeni před termínem" / "Odhlášeni po termínu" a ze Seznamu účastníků ho musí "Odebrat" Admin. Až tím i uvolní tato obsazená účastnická místa pro jiné zájemce.
 
 
12.3      Přihlášení „zájemcem přes jeho Uživatelský účet“
 
Pokud je Adminem zvolena tato varianta, potom je třeba, aby nastavil ještě další parametry:
 
1.     Kdo se na Akci může přihlásit:
 
a)     kdokoliv                     … zájemce se přihlásí sám přes svůj Uživatelský účet (otevřená akce),
                                                              … pokud je nastavena tato možnost, všem Uživatelům se zobrazuje u dané Akce a všech jejích
         soutěžních struktur ikona (Přihlásit),
 
b)     pouze pozvaní           … nejdříve Uživatel přes svůj Uživatelský účet (e-mail) obdrží pozvání od Pořadatele (Admina) … Admin
                                                postupuje stejně jako zde,
               … pozvaný Uživatel opět v „Mojepozvání potvrdí nebo odmítne.
 
2.     Zájemci budou zapsáni (přihláška bude přijata):
 
a)     podle pořadí přihlášek          … přihláška odeslaná nebo potvrzená dle bodu 1. bude přijata automaticky dle pořadí došlých
                                                          přihlášek,
 
b)     po potvrzení pořadatelem     … přihlášku odeslanou nebo potvrzenou dle bodu 1. musí ještě následně potvrdit Pořadatel
                                                          (Admin).
 
O všech těchto jednotlivých krocích je Uživatel informován i e-mailem.
 
Uživatel nalezne všechny své účasti (dokončené i nedokončené) v sekci „Moje“ a může je spravovat přes  (Změnit / Odhlásit).
 
Upozornění:
Pokud Uživatel odmítne pozvánku / odhlásí se před termínem zahájení /odhlásí se po termínu zahájení, tak není v rámci Seznamu 
účastníků    (Účastníci (spravovat)) ihned smazán, ale je pro informování Admina zařazen do podskupiny "Odmítli pozvání" / "Odhlášeni před termínem" / "Odhlášeni po termínu" a ze Seznamu účastníků ho musí "Odebrat" Admin. Až tím i uvolní tato obsazená účastnická místa pro jiné zájemce.
 
 
12.4      Zápis Účastníka jen pod Příjmením / Názvem („jako Text“) a bez jeho e-mailu
 
Admin může u jakékoli varianty přihlašování (bez ohledu na nastavené podmínky) vždy "Zapsat" účastníky do účastnického seznamu:
 
jako Text"    … zadá pouze „Příjmení / Název“ (bez e-mailu),
 … bude tedy bez vazby na Uživatelský účet, tj. bez možnosti Účastníka jakkoli spravovat svou účast.
 
Postup zápisu jen "jako Text"  = Pozvat: 
 
1.)  Admin zadá mimo jiné do příslušného řádku Přípravné databáze povinně Příjmení a dá „Uložit“. Postup lze opakovat (doplnit, změnit nebo vymazat údaje).
 
2.)  Po uložení údajů se u řádků Přípravné databáze, u kterých je vyplněno Příjmení, zobrazí zaškrtávací políčko pro výběr těch, které chce
      Admin rovnou zapsat. Následně ještě Admin vybere "Zapsat" a dá "Uložit".
 
3.)  Systém zapíše účastníka do Seznamu účastníků v podskupině "Zapsáno přímo jen pořadatelem". Takto zapsaný účastník nemůže spravovat svou účast (není zapsán přes svůj Uživatelský účet).
 
Tato možnost v případě potřeby slouží pro rychlé zadání účastníka nebo v případě, že účastník nemá zřízený Uživatelský účet.
Účastník zapsaný „jako Text“ je Portálem neidentifikovatelný a má stejná práva jako Divák (např. nemůže zadávat vlastní výsledky do
soutěžní struktury, odhlásit se). Účastníci jsou tedy v soutěžní struktuře uvedeni pouze pod „Příjmením / Názvem“ bez jakékoli vazby na
konkrétní osobu (Uživatelský účet).
 
Také Kapitán může zadat své členy Družstva jen „jako Text“.  
 
 
12.5      Nasazení Náhradníka
 
Zájemce o účast (Uživatel) se bez ohledu na způsob přihlašování nemůže sám přihlásit jako Náhradník. 
 
Potencionální náhradníky si předem může (ale nemusí) připravit Admin / Správce formou jejich zápisu do Přípravné databáze a to přes  Účastníci (spravovat). 
 
V případě potřeby potom Admin přeřadí vybraného Náhradníka z Přípravné databáze na uvolněné místo do Seznamu účastníků opět přes  Účastníci (spravovat). Postup zapsání je stejný jako u zápisu běžných Účastníků.
 
 
12.6      Přihlášení člena Družstva / Dvojice
 
Členy Družstva (nebo Dvojice) může přihlásit (zapsat) Kapitán (tj. Uživatel, který Družstvo založil a přihlásil) nebo Admin. A to tak, že v rámci spravování (přihlášení / změn) Družstva zapíše do svého Družstva e-mail ostatních členů družstva. Tím se jim zobrazí pozvánka v „Moje“, kterou potvrdí nebo odmítnou. Současně obdrží e-mail.
Pokud chce Kapitán změnit nebo smazat člena Družstva, přes  (Změnit / Odhlásit) vymaže údaje tohoto člena na příslušném řádku seznamu členů Družstva, případně místo něj ještě napíše údaje nového člena a dá „Uložit“. Spravovat členy Družstva může takto i Admin.
 
Upozornění:
Nově zapsaný člen Družstva obdrží pozvánku v „Moje“ a současně e-mail. Vymazaný Účastník s původním (přepsaným / smazaným) e-mailem však již žádný info e-mail o zrušení jeho účasti jako člena Družstva neobdrží (systém jej neposílá)!
 
 
12.7      Přihlášení Rozhodčího nebo Správce
 
Admin Akce spravuje správce přes  (Správci).
Admin nebo Správce Akce spravuje rozhodčí přes  (Rozhodčí).
 
Jejich přihlašování a správa probíhá obdobným způsobem jako správa účastníků dle Přihlašování „jen Pořadatelem“.
 
 
13    Tisk 
 
                Přes ikonu  (Tisk) vygenerujete zobrazení (zejména výsledků a účastnickcých seznamů) přímo pro tisk. Možnosti a parametry jeho
                vlastního vytištění již závisí na možnostech Vámi používaného prohlížeče.
 
 
14    Placené služby
 
Některé služby Portálu jsou placené. Jedná se zejména o nadstandardní služby (umožňující Pořadateli jejich další komerční využití), jako jsou vkládání vlastní reklamy nebo loga do záhlaví Akce, přednostní zobrazování akcí ve vyhledávacích seznamech, vytváření složitých nebo rozsáhlých soutěžních struktur, apod.
V BETA verzi jsou však všechny služby poskytovány zdarma.
 
 
15    Prevence ztráty přístupu k aktuálním datům probíhající Akce
          
               V průběhu probíhající Akce může dojít z různých důvodů (zejména z důvodů dlouhodobějšího přerušení datového připojení v místě
               konání Akce) k přerušení přístupu Uživatele na náš internetový Portál. To by mohlo u Akcí, které v tom okamžiku probíhají, 
               znamenat organizační komplikace pro Pořadatele, který nebude mít přístup zejména k aktuálním výsledkům. 
               Z těchto důvodů doporučujeme (zejména v průběhu Akce) čas od času zálohovat aktuální výsledky formou tisku  (nejlépe do
               PDF souboru) dle možností Vámi používaného internetového prohlížeče. Tím bude v případě potřeby možno na ně navázat a pokračovat
               ve zpracování "ručně". 
 
16   FAQ, tipy, možné problémy a jejich řešení a ostatní uživatelské informace  
 
Další uživatelské informace lze najít ve FAQ, v našich Tipech, v popisu řešení problémů i na facebookových stránkách.
 
 

 
16.1     Tipy
 
► Tipy na využití portálu dle druhu soutěže (sportu)
 
                Vzory možných variant řešení některých níže uvedených tipů naleznete i ve Vzorech akcí.
 
  Víceboj 
 • V rámci jedné akce nadefinujete tolik soutěžních struktur, kolik je soutěžních disciplín. U všech použijete systém "Pořadí".
 • Každou soutěž pojmenujete podle soutěžní disciplíny (např. "Hod oštěpem", "Běh", Kolo, "Plavání", apod.).
 • U každé soutěže nadefinujete počet pokusů a jak se budou vyhodnocovat. U každé soutěže lze nastavit parametry vyhodnocení různě. U každé soutěže vyhodnotíte samostatné pořadí.
 • K tomu nadefinujte ještě jednu soutěž (Pořadí) s počtem pokusů rovnajícím se počtu disciplín a budete zapisovat k jednotlivým účastníkům jejich pořadí v jednotlivých disciplínách (údaje se sčítají a řadit se budou od nejnižší hodnoty).Nebo místo pořadí v jednotlivých disciplínách můžete zapsat u každého nejlepší hodnotu z každé disciplíny a ty sečíst a vyhodnotit (předpokladem je, že všechny tyto hodnoty, aby se mohly sčítat, mají stejnou měrnou jednotku !!!).
 • Nebo nadefinujete jen jednu soutěž (Pořadí) s počtem pokusů rovnajícím se počtu disciplín. U každého účastníka se z každé disciplíny zapíše jen jeho nejlepší hodnota a výsledné pořadí bude součet těchto hodnot za všechny disciplíny. Předpokladem u této varianty je, že všechny disciplíny mají stejnou měrnou jednotku (např. u Triatlonu je to "čas" (řazení od nejmenší hodnoty), u Desetiboje jsou to "body" za jednotlivé disciplíny (řazení od největší hodnoty), apod.)!!!

Karetní hry

 • Použijete soutěžní systém "Pořadí". Nadefinujete parametry (počet pokusů, způsob vyhodnocování, atd.).
 • Počet soutěžních pokusů = předpokládanému počtu herních kol (kolikrát asi budete hrát). Raději více než méně. U rozehrané soutěže již nelze měnit počet zadávaných kol !!! Tedy lze, ale vygeneruje se nová struktura = zapsaná data se smažou!!!
 • Počet účastníků = počtu hráčů karet.
 • Po každé odehrané hře (kole) se účastníkům v daném kole zapíše hodnota dosažená za dané kolo (trestné body / dosažené body / apod.
 • Např. v "Maryáši" po odehraném kole se u příslušných hráčů zapíše ... výhra kladným číslem (bere) / prohra záporným číslem (platí) ... součet hodnot za všechny hráče (celý soupec hodnot) musí vždy být za dané kolo "0". Součet údajů za všechna kola u daného hráče = výhra / prohra za celou soutěž.

Golf ... úprava výsledku dle HCP (handicapu)

 • Použije se soutěžní systém "Pořadí" a nastaví se "Možnost zadání korekce".
 • Počet pokusů = počet soutěžních výsledků.
 • Do korekce u daného výsledku zapíšete hodnotu, o kterou se má dosažený (a zapsaný) výsledek upravit dle HCP.

 

► Tipy na využití portálu dle soutěžního systému (Pavouk / Tabulka / Pořadí)  
 
               Vzory řešení některých níže uvedených tipů naleznete ve Vzorech akcí a můžete si z nich vytvořit kopii přes "Duplikovat".
 
 Pavouk ... u některých pozic "předkolo"
 • Např. je 20 účastníků ... tzn. pavouk pro 16 + u 4 vybraných pozic předkolo.
 • Nadefinuje se soutěžní systém (Pavouk) pro 32 účastníků. Z 20 účastníků 12 postoupí rovnou do 2. kola. Zbylých 8 účastníků zapíšete ve dvojcích do 1. kola (předkola) ... vítězové postoupí na 4 volná místa do 2. kola.
Pavouk ... utkání o 3. místo
 • Nadefinujte další (samostatnou) soutěžní strukturu ve formě "Pavouk" ... pro 2 soutěžící (poražené semifinalisty) ... vítěz = 3. místo.
 • Doporučujeme pro přehlednost nazvat tuto soutěžní strukturu ... "Utkání o 3. místo".

Kvalifikace (Křížové tabulky) + Play Off (Pavouk)

 • Např. 16 účastníků v kvalifikaci, postupuje 8.
 • V rámci jedné akce nadefinujete samostatnou soutěž ... Kvalifikaci ... 16 účastníků rozdělených do 4 křížových tabulek. Postupují z každé první dva.
 • Dále nadefinujete Play Off ... Pavouk ... pro 8 účastníků (postupujících z kvaligfikace).
 • Nebo 32 účastníků ... z toho 16 v kvalifikaci (postupuje 8) a 8 nasazených rovnou do Play Off.
 • Kvalifikace se nadefinuje stejně jako v předchozím příkladu.
 • Play Off ... Pavouk ... pro 16 účasníků (8 se nasadí přímo + 8 postupujících z kvalifikace).
Pavouk ... soupeři spolu hrají více utkání
 • U dané dvojice soupeřů se do textové "Poznámky" u jejich výsledku budou zapisovat průběžně stavy jednotlivých utkání.
 • Po odehrání vítězných utkání potřebných pro postup ... označí se vítěz (postupující).

Pořadí ... použití "korekce" výsledků

 • V definici parametrů "Pořadí" se nastaví "Možnost zadání korekce u každé hodnoty".
 • O zadanou konkrétní hodnotu korekce se upraví příslušný konkrétní (zapsaný) výsledek.
 • Např. lze využít v golfu při úpravě výsledku dle handicapu (HCP).
Pořadí ... více disciplín, rozhoduje součet pořadí v jednotlivých disciplínách
 • Nadafinujete soutěžní systém (Pořadí) pro jednotlivé disciplíny.
 • A k nim ještě jeden (Pořadí) ... s počtem zadaných hodnot = počtu disciplín. Každá jednotlivá hodnota = umístění daného účastníka v konkrétní disciplíně. Hodnoty (jednotlivá dosažená pořadí) se sčítají a účastníci řadí dle součtu od nejmenší hodnoty.

 Tabulka / Kčížová tabulka ... nastavení hodnoty bodového ohodnocení dle druhu výsledku

 • v rámci definice možných variant výsledků (Výhra / Remíza, ...) lze nastavit jejich bodové ohodnocení i na "desetinná místa" (což lze využít např. v šachách nebo golfu při "Remíze", kdy je bodové ohodnocení "0,5" bodu pro každého)  
  Jakákoli soutěž (hlavně družstev) + evidence individuálních výsledků
 • Např. fotbalové zápasy + evidence střelců gólů / evidence žlutých karet / apod.
 • Pro konkrétní danou soutěž nadefinujete herní systém ... např. "Tabulka" pro 6 družstev.
 • K tomu nadefinujete soutěž "Pořadí" ... účastníci = jednotlivci + počet účastníků celkem = 6 družstev x počet hráčů včetně náhradníků. Počet zadaných hodnot = počet kol (zápasů) které sehraje 1 mužstvo.
 • Pokud účastník (hráč) dá např. gól ... zapíše se počet jeho dosažených gólů v daném zápase (kole) do příslušného pole. Hodnoty se sčítají a účastníci řadí dle součtu od největší hodnoty.
Opakující se utkání 2 stále stejných soupeřů
 • Nadefinuje se soutěžní systém = Klasická tabulka.
 • Počet účastníků = 2.
 • Celkový počet vzájemných zápasů dvou stejných soupeřů = X.
 • Systém vygeneruje rozpis všech zápasů 2 stejných soupeřů. V tabulce budou uvedeny standardní souhrnné údaje za tyto 2 soupeře.
  Rezervace účastnických míst pro Pořadatele (u akcí, kde se může přihlásit elektronicky sám "kdokoli")
 • Admin do Příjmení/Názvu účastníka napíše text informující o rezervaci místa (např. "Rezervováno") a standardně ho zapíše jako "Účastníka".
 • Takto to provede u tolika míst, kolik jich chce rezervovat.
 • Dané místo(a) systém považuje za obsazená a ve veřejném Seznamu účastníků je u daného Příjmení/Názvu uvedeno "Rezervováno".
 • V okamžiku, kdy chce Admin místo(a) obsadit, místo uvolní a zapíše konkrétního "Účastníka" jedním ze standardních postupů nebo místo uvolní pro přihlášení "kohokoli".

 


16.2      Možné problémy a jejich řešení

       Po námi provedené aktualizaci portálu je problém s některými novými úpravami (zobrazeními, funkcemi, apod.)
 
       Po námi provedené aktualizaci dochází na některých zařízeních, kde již jste dříve portál využívali, v někteých prohlížečích k problémům u nových úprav (u
       zobrazení, funkcí, apod.).
 
       Řešení: Je třeba na takovém zařízení vymazat "Cache paměť".
 
 
        Neukládá se text zkopírovaný do "Poznámky"
 
       Pokud vkládáte opakovaně stejný text do více "Poznámek" a používáte k tomu "Kopírovat + Vložit" ze schránky nebo "Ctrl C + Ctrl V" ... může se stát, že
       se kopírovaný text do dané "Poznámky" neuloží.
 
        Řešení: Po výše uvedeném postupu je třeba ještě ihned v dané "Poznámce" dát "Enter".  
 
 

 
16.3      Přehled významnějších aktualizací
 
07 / 2020
05 / 2021

 

v.20210519M
 
 

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s cookies souhlasíte. OK